ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΧΑΪΑΣ – ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η εκλογική Διαδικασία στο Επιμελητήριο Αχαΐας προχωρά όπως προβλέπεται.
Δημοσιεύθηκε η ανακοίνωση προκήρυξης των Επιμελητηριακών Εκλογών του 2017 και περιλαμβάνει τις ημερομηνίες – προθεσμίες (λήξη ταμειακής ενημερότητας, αναρτήσεις εκλογικών καταλόγων, κατάθεση υποψηφιοτήτων, ενστάσεις) καθώς και περιληπτικές οδηγίες για τις διάφορες εκλογικές φάσεις και την ψηφοφορία.
Στο site του Επιμελητηρίουwww.e-a.gr

βρίσκονται μαζί με την προκήρυξη αναρτημένα, τα έντυπα που θα χρειαστούν οι υποψήφιοι (αίτηση υποψηφιότητας και υπεύθυνη δήλωση ) και τα έντυπα με τα οποία θα δηλωθούν οι εκπρόσωποι-εκλογείς από τα Νομικά πρόσωπα (εταιρείες) για τα οποία προβλέπεται..
Επίσης είναι αναρτημένη και η κωδικοποιημένη νομοθεσία ( Νόμος 2081/99 και Προεδρικό Διάταγμα 372/92) όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν με τον πρόσφατο Νόμο 4484/2017 που αφορά την διεξαγωγή αυτών των εκλογών.
ΠΡΟΣΟΧΗ : Να υπενθυμίσουμε στα μέλη του Επιμελητηρίου ότι η κρίσιμη ημερομηνία για να καταστεί ταμειακά ενήμερη κάποια επιχείρηση είναι η Παρασκευή 27η Οκτωβρίου 2017. Η πληρωμή οφειλομένων υποχρεώσεων μετά από αυτή την ημερομηνία δεν θα παρέχει το δικαίωμα συμμετοχής στις εκλογές.
Η Εκλογική Επιτροπή θα καταβάλλει κάθε προσπάθεια για τη διευκόλυνση των εκλογέων και των υποψηφίων και θα δέχεται οποιαδήποτε απορία παρατήρηση και πρόταση μέσω της υπηρεσίας του Επιμελητηρίου.

  • tags

Σχετικές ειδήσεις