Ερώτηση προς την Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, κυρία Έφη Αχτσιόγλου   

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΦΟΡΤΣΑΚΗΣ

Βουλευτής Επικρατείας – ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Θέμα: Διευκρινίσεις για ασφαλιστική ενημερότητα στις μεταβιβάσεις ακινήτων

Εντύπωση έχει προκαλέσει σε συναλλασσόμενους και συμβολαιογράφους ότι προαπαιτούμενο για τη μεταβίβαση ακινήτου είναι πλέον, εκτός από τη βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας από το ΙΚΑ, η βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας από τον ασφαλιστικό φορέα του πωλητή, εφόσον αυτός είναι φυσικό πρόσωπο και μη μισθωτός.

Η υποχρέωση αυτή του πωλητή του ακινήτου προκύπτει από μια σύντομη σημείωση που εμφανίζεται στο υποσέλιδο των βεβαιώσεων ασφαλιστικής ενημερότητας του ΙΚΑ που εκδίδονται ηλεκτρονικά και αναφέρει χαρακτηριστικά: «Σε περίπτωση που ο αιτών εργοδότης είναι φυσικό πρόσωπο, υποχρεούται να προσκομίσει βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας της αρμόδιας υπηρεσίας, μη μισθωτών ΕΦΚΑ, προκειμένου να θεωρείται ασφαλιστικά ενήμερος».

Η βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας από τον ασφαλιστικό φορέα του πωλητή, μάλιστα, δεν του παρέχεται όταν εκείνος δεν έχει εξοφλήσει ή δεν έχει ρυθμίσει τις οφειλές του προς τον ασφαλιστικό φορέα. Η υποχρέωση των μη μισθωτών φυσικών προσώπων για βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας από τον ασφαλιστικό τους φορέα προκειμένου να προβούν σε μεταβίβαση ακινήτου δεν προκύπτει από καμία διάταξη.

Σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 5 του Ν. 2556/1997 (Μέτρα κατά της εισφοροδιαφυγής- διασφάλιση εσόδων ΙΚΑ κλπ) περιορισμοί και απαγορεύσεις που εφαρμόζονται για οφειλές στο Δημόσιο κατά το άρθρο 26 του Ν. 1882/1990 (Μέτρα για την περιστολή της φοροδιαφυγής, διαρρυθμίσεις στην άμεση και έμμεση φορολογία και άλλες διατάξεις), μεταξύ των οποίων και στις μεταβιβάσεις ακινήτων, δύνανται να επιβληθούν και για οφειλές προς το ΙΚΑ. Κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 2 παρ. 5 του Ν. 2556/1997 εκδόθηκαν οι ΥΑ Φ21/116 της 9-7-2000 (ΦΕΚ 835/τΒ/ 10-7-2000) και η συμπληρωματική της Φ21/156 της 6-3-2001 (ΦΕΚ 287/τΒ/20-3-2001) του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, όπου αναφέρεται ότι ανάμεσα στις άλλες περιπτώσεις που προβλέπουν οι σχετικές διατάξεις ότι υπάρχει υποχρέωση προσκόμισης αποδεικτικού της ασφαλιστικής ενημερότητας του ΙΚΑ, περιλαμβάνεται και αυτή της μεταβίβασης ακινήτου λόγω πώλησης.

Κατά το άρθρο 18 του Ν. 4331/2015 (Μέτρα ανακούφισης ΑμεΑ, καταπολέμηση εισφοροδιαφυγής, θέματα ΟΑΕΕ, ΟΓΑ, ΙΚΑ, ΕΤΑΠ-ΜΜΕ και άλλων ασφαλιστικών ταμείων) οι Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης επιτρέπεται να μην χορηγούν αποδεικτικό ενημερότητας για μεταβίβαση ακινήτου ή σύσταση εμπράγματου δικαιώματος επ’ αυτού και μετά τη συμμόρφωση του οφειλέτη στη ρύθμιση τμηματικής καταβολής, εφόσον η οφειλή δεν είναι ασφαλισμένη.

Τέλος, σύμφωνα με το άρθρο 39 παρ.  7 του Ν. 2065/1992 (Υπεραξία- Φοροδιαφυγή-ΦΜΑ-Φορολογικά κλπ) για την πληρωμή όλων των εκκαθαρισμένων απαιτήσεων των επιχειρήσεων κατά του Δημοσίου, ΝΠΔΔ, δήμων και κοινοτήτων, απαιτείται και η ενημερότητα των επιχειρήσεων αυτών για τις οφειλές τους προς το ΙΚΑ.

Από όλα τα ανωτέρω προκύπτει ότι πουθενά δεν προβλέπεται η χορήγηση ασφαλιστικής ενημερότητας από τον ασφαλιστικό φορέα του πωλητή ακινήτου προκειμένου αυτός να προβεί σε διαδικασία μεταβίβασης του ακινήτου του.

Η κυρία Υπουργός παρακαλείται να απαντήσει στα ακόλουθα ερωτήματα:

  • Για ποιο λόγο αναγράφεται στο υποσέλιδο των βεβαιώσεων ασφαλιστικής ενημερότητας του ΙΚΑ που εκδίδονται ηλεκτρονικά η υποχρέωση του αιτούντα εργοδότη, αν αυτός είναι φυσικό πρόσωπο, να προσκομίσει βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας της αρμόδιας υπηρεσίας, μη μισθωτών ΕΦΚΑ, προκειμένου να θεωρείται ασφαλιστικά ενήμερος;

  • Από πού προκύπτει η υποχρέωση προσκόμισης βεβαίωσης ασφαλιστικής ενημερότητας της αρμόδιας υπηρεσίας, μη μισθωτών ΕΦΚΑ εκ μέρους του φυσικού προσώπου προκειμένου να θεωρείται ασφαλιστικά ενήμερος και να μπορέσει να προβεί σε μεταβιβάσεις ακινήτων, δεδομένου ότι δεν υπάρχει καμία σχετική νομική διάταξη ή διοικητική απόφαση;

Ο ερωτών Βουλευτής

Θεόδωρος Π. Φορτσάκης

Βουλευτής Επικρατείας ΝΔ

  • tags

Σχετικές ειδήσεις