Προβληματική η επιλογή μελών ΣΕΠ του ΕΑΠ

Θεόδωρος Π. Φορτσάκης
Βουλευτής Επικρατείας

Αθήνα, 25 Οκτωβρίου 2017

Προβληματική η επιλογή μελών ΣΕΠ του ΕΑΠ

Την ελλιπή συνάφεια των μελών των επιτροπών αξιολόγησης των υποψηφίων μελών ΣΕΠ του ΕΑΠ με το γνωστικό αντικείμενο που έκριναν, τα απροσδιόριστα κριτήρια με τα οποία έγινε η αξιολόγηση των υποψηφίων και την ασυμφωνία των αξιολογικών καταλόγων που δημοσιεύθηκαν στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» με τον κατάλογο της τελικής επιλογής μελών ΣΕΠ του ΕΑΠ επισημαίνει ο Καθηγητής Θεόδωρος Φορτσάκης, Βουλευτής Επικρατείας ΝΔ σε Ερώτηση και Αίτηση Κατάθεσης Εγγράφων που κατέθεσε στη Βουλή.

Ο υπογράφων Βουλευτής ζητά από τον αρμόδιο Υπουργό να καταθέσει τα έγγραφα από τα οποία προκύπτει η συνάφεια των επιτροπών αξιολόγησης με το γνωστικό αντικείμενο των υποψήφιων και να εξηγήσει τα κριτήρια που χρησιμοποιήθηκαν για την επιλογή των μελών ΣΕΠ.

  • tags

Σχετικές ειδήσεις