Ερώτηση προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κύριο Ευάγγελο Αποστόλου

                     Θεόδωρος Π. Φορτσάκης

Βουλευτής Επικρατείας

Aπαγόρευση διενέργειας αλιείας με βιντζότρατες

Την ανάγκη γενικής και μόνιμης απαγόρευσης διενέργειας αλιείας με βιντζότρατες, που είχε επιτραπεί με Υπουργική Απόφαση το Δεκέμβριο του 2015 στο πλαίσιο του προγράμματος «Σχέδιο Αλιείας με βιντζότρατα για ερευνητικούς σκοπούς», επισημαίνει ο Καθηγητής Θεόδωρος Φορτσάκης, Βουλευτής Επικρατείας ΝΔ, σε Ερώτηση που κατέθεσε προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στη Βουλή.

Ο υπογράφων Βουλευτής αναφέρει τις μη αναστρέψιμες επιπτώσεις που επιφέρουν οι βιντζότρατες στο θαλάσσιο οικοσύστημα και ρωτά τον αρμόδιο Υπουργό ποια είναι τα ευρήματα που προέκυψαν από την διεξαχθείσα έρευνα και αν το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων πρόκειται να προβεί σε γενική και μόνιμη απαγόρευση της αλιείας με βιντζότρατες και πότε.

Θέμα: Απαγόρευση διενέργειας αλιείας με βιντζότρατες

Η αλιεία με βιντζότρατες, που έχει απαγορευτεί σχεδόν σε όλη την Ευρώπη, είναι καταστροφική για το περιβάλλον, καθώς τα συγκεκριμένα αλιευτικά σκάφη επιφέρουν μη αναστρέψιμες επιπτώσεις στο θαλάσσιο οικοσύστημα, που αντιτίθενται στις αρχές της βιώσιμης αλιείας και τη διατήρηση των ιχθυοαποθεμάτων.

Η αλιεία με βιντζότρατες, που επιτράπηκε με την απόφαση με αριθμό 7317/142567 της 18-12-2015 του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κυρίου Βαγγέλη Αποστόλου σε 185 σκάφη στο πλαίσιο του προγράμματος «Σχέδιο Αλιείας με βιντζότρατα για ερευνητικούς σκοπούς», βλάπτει τη θαλάσσια ζωή, αλλά και τους αλιείς της παράκτιας αλιείας.

Σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση, «η ένταξη του αλιευτικού στόλου της βιντζότρατας σε ένα σχέδιο αλιείας για ερευνητικούς σκοπούς έχει ως στόχο να διερευνηθεί η βιωσιμότητα της αλιείας του παραδοσιακού εργαλείου καθώς και οι επιπτώσεις του στα αποθέματα».

Η απόφαση αυτή προκάλεσε αντιδράσεις των αλιέων της παράκτιας αλιείας, όπως αυτή του Σωματείου Ψαράδων Νεάπολης Λακωνίας, που κατέθεσε προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας ζητώντας την ακύρωσή της.

Η δοκιμαστική αλιεία, σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση, επρόκειτο να έχει διάρκεια από 18 Δεκεμβρίου 2015 έως και 25 Φεβρουαρίου 2016. Ωστόσο, η αλιεία με βιντζότρατες δεν έχει μέχρι σήμερα γενικά απαγορευτεί. Προβλέφθηκε μόνο μια δίμηνη απαγόρευση αλιείας με συρόμενα εργαλεία σε τμήμα του Σαρωνικού με την ΥΑ 268/11467 της 31-1-2017 του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Η προσωρινή και γεωγραφικά περιορισμένη αυτή απαγόρευση, ωστόσο, δεν αρκεί για να άρει τις καταστροφικές για τον βυθό συνέπειες της αλιείας με βιντζότρατες.

Ο κύριος Υπουργός παρακαλείται να απαντήσει στο ακόλουθα ερωτήματα:

  1. Ποια είναι τα ευρήματα που προέκυψαν από το πρόγραμμα «Σχέδιο Αλιείας με βιντζότρατα για ερευνητικούς σκοπούς»;

  2. Πρόκειται το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων προβεί σε γενική και μόνιμη απαγόρευση της αλιείας με βιντζότρατες; Και, αν ναι, πότε;

Ο ερωτών Βουλευτής

Θεόδωρος Π. Φορτσάκης

Βουλευτής Επικρατείας ΝΔ

  • tags

Σχετικές ειδήσεις